Ważniejsze prace inwestycyjno-remontowe zrealizowane po roku 2012 dla wybranych Partnerów Strategicznych:

 • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "VICTORIA" S.A.
  Wieloletnia współpraca kontynuowana począwszy od roku 2010
  Dostawa konstrukcji wsporczych, remont ciągów technologicznych i pomostów oraz odbieralników na bateriach koksowniczych.
 • Lhoist Central Europe /Z-d Produkcyjny w Wojcieszowie
  Wieloletnia współpraca kontynuowana począwszy od roku 2008
  Remonty i modernizacja odkrywkowego zakładu górniczego
 • Kopalnie KGHM
  (podwykonawca i konsorcjant KOPEX Machinery S.A., KGHMZANAM Sp. z o.o., PRGiM oraz DESIM)
  Wieloletnia współpraca kontynuowana począwszy od roku 2011
  Wykonywanie konstrukcji stalowych, montaż przenośników, inne prace montażowe oraz serwisowe
 • Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. (dawniej GEA Polska Sp. z o.o.)
  Wieloletnia współpraca kontynuowana począwszy od roku 2006
  Obróbka mechaniczna elementów wymienników ciepła; wykonywanie prefabrykatów stalowych do chłodnictwa
 • Bühler GmbH /Niemcy
  Ciągły rozwój współpracy nawiązanej w roku 2013
  Wykonywanie konstrukcji stalowych wyposażenia słodowni
 • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” (CERSANIT S.A., FAURECIA Sp. z o.o., MANDO Corporation Poland Sp. z o.o. , TOYOTA TSUSHO Europe S.A., )
  Wieloletnia współpraca kontynuowana począwszy od roku 2009; bieżące zlecenia inwestycyjno-remontowe

Ponadto:

Rok 2016

 • Enitra Sp. z o.o. /Wałbrzych
  Rozbudowa obiektu- Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych
 • SKANSKA S.A.
  Przebudowa i remont doków w zakładzie produkcyjnym AAM Poland Sp z o.o. /Świdnica
  Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej oraz montaż blach i kaset elewacyjnych.

Rok 2015

 • PIEC-BUD Wrocław Sp. z o.o.
  Wykonanie i montaż konstrukcji stalowych w ramach budowy baterii koksowniczej nr 6 - WZK "VICTORIA" S.A. Wałbrzych
 • POLST Sp. z o.o. /Wałbrzych
  Wykonanie i montaż okapów nad piecami do wytopu aluminium
 • CERSANIT S.A. /Wałbrzych
  Wykonanie i montaż zabudowy pomostów obsługowych pod młyny kulowe
 • Prodigo Sp. z o.o. /Wrocław
  Wykonanie i montaż konstrukcji stanowisk produkcyjnych w ramach modernizacji procesu przeróbki aluminium (złomu aluminiowego)
 • Teatr Dramatyczny im. J. Kochanowskiego /Opole
  Rozbudowa sceny głównej; wykonywanie elementów scenicznych
 • Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego /Wałbrzych
  Wykonywanie elementów scenicznych
 • SKANSKA S.A.
  Przebudowa pomieszczeń hartowni z rozbudową układu technologicznego w zakładzie produkcyjnym AAM Poland Sp. z o.o w Świdnicy
  wykonanie i montaż konstrukcji stalowych

Rok 2014

 • Bombardier Transportation Sp. z o.o. /Wrocław (Klient końcowy)
  Wykonywanie stojaków dla blach poszyciowych ścian bocznych i dachów wagonów
 • STARA KOPALNIA Centrum Nauki i Sztuki /Wałbrzych
  Wykonanie konstrukcji stalowych w ramach rewitalizacji obiektu
 • ENITRA Sp. z o.o. /Wałbrzych
  Wykonanie elementów przenośników do przemieszczania narciarzy

Rok 2013

 • INTEGRA Kamiński Sp. z o.o.
  Modernizacja przenośnika do zadania budowa punktu załadunkowego soli na samochody w KGHM

Braliśmy czynny udział w pracach inwestycyjnych i remontowych Firm np.:

Elektrownia Połaniec, Port Handlowy Świnoujście , Firma LEGIPOL Sp. z o.o., EnergiaPro O/Wałbrzych, Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o./Piława Górna, Kopalnie Melafiru w Tłumaczowie i w Czarnym Borze, Elektrobudowa S.A., ERBUD S.A., Sandvik Mining and Construction Sp. z o.o., BPiRI "Separator - Roberts and Schaefer" Sp. z o.o., METSO /Francja