1.5.A. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI
- DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU MONITORINGU ZAKŁADU
ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ OŚWIETLENIA ENERGOOSZCZĘDNEGO DLA POLA ODKŁADCZEGO

Dokumenty do pobrania (kliknij aby pobrać):

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu monitoringu oraz oświetlenia
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Ogłoszenie o wyborze oferty