Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WAREX Spółka z o.o. powstało w 1993 roku jako zaplecze remontowo-warsztatowe dla Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego. Coraz większe znaczenie dla działalności firmy nabierała jednak realizacja robót związanych z wykonywaniem i montażem konstrukcji stalowych dla klientów zewnętrznych - krajowych i zagranicznych oraz prace remontowo-montażowe w naziemnych zakładach przemysłowych jak również w podziemnych zakładach górniczych.

W miarę uzyskiwanych doświadczeń i środków finansowych następuje systematyczny rozwój przedsiębiorstwa i zwiększa się zakres jego działalności, rozwija się i unowocześnia baza sprzętowa.

W grudniu 2016 r. Firma nabyła w całości spółkę JK Metal w Świdnicy, w ruchu wraz z wartościami niematerialnymi i prawnymi (w tym bazy danych, stosowaną techniką i technologią oraz znaki towarowe i firmowe) z zamiarem znacznego rozwoju oddziału obróbki plastycznej i poszerzenia grona odbiorców.